Covid-19 geçiren yaşlılarda sağlık riski artıyor!

Yurt dışında yapılan ve sonuçları Lancet’te yayımlanan bilimsel araştırma ile Covid-19 geçiren 60 yaş ve üstünde, ölüm oranının uzun dönemde iki kattan fazla arttığı belirlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, ilk olarak 2019’un aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının yaklaşık üç yıl boyunca büyük bir halk sağlığı sorununa, sosyal ve ekonomik problemlere yol açtığını söyledi.

Covid-19’un insan vücudunda yarattığı tahribatın uzun süreli olabileceğine yönelik araştırmaların yapıldığını aktaran Naharcı, Lancet Regional Health Europe’da yeni bir çalışmanın sonuçlarının yayımlandığını belirtti.

Prof. Dr. Naharcı, yeni yapılan araştırmada, Covid-19 geçirenlerde hastalık sonrası dönemde ölüm oranlarının bu hastalığı geçirmeyenlerle kıyaslandığına dikkati çekerek, çalışmaya 320 binden fazla kişinin katıldığını anlattı.

Naharcı, çalışmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bir yıl içinde tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin, Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde 3 katın üzerinde olduğu görüldü. 60 yaş altı hastalarda 36’ncı ve 84’üncü (orta dönem) günler arasında ve 8 hafta-1 yıl (uzun dönem) içinde ölüm riskinde artış bulunmadı ancak Covid-19 geçiren 60 yaş ve üstünde ölüm oranı uzun dönemde iki kattan fazla çıktı.”

Naharcı, özellikle 60 yaş üzeri yaşlı nüfusta, kronik hastalıklara bağlı ölüm riski oranlarında da artış tespit edildiğinin altını çizerek, “Covid-19 geçiren bireylerde erken dönemde ve tüm takip periyodunda kalp ve damar hastalıklarına, en sık akciğer, mesane, pankreas, karaciğer, kolon ve yumurtalık kanserleri ve zatürre ve KOAH gibi solunum hastalıklarına bağlı ölüm riskinin ciddi oranda arttığı belirlendi” diye konuştu.

Araştırma ile ayrıca kronik hastalıklar açısından ileri yaş grubunda hastalık gelişme riskinin arttığının belirlendiğine işaret eden Naharcı, “60 yaş ve üzeri bireylerde, erken dönemde diyabet, idrar yolları hastalıkları ve alzaymır, orta ve uzun dönemde ise diyabet ve yaygın vücut enfeksiyonu geliştiği ortaya kondu” dedi.

Naharcı, “Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Covid-19 enfeksiyonu kaynaklı ölümlerin sadece hastalığın geçirildiği dönemde artmadığı, tedavi sonrası takip eden 12 ay süresince de arttığı belirlendi.” dedi.

Prof. Dr. Naharcı, Türkiye’de dünya ile benzer şekilde Covid-19’dan en çok etkilenen grubunun yaşlı nüfus olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de yapılan klinik gözlemlerde de yurt dışında yapılan bu araştırmayla benzer sonuçların olduğu değerlendirmesinde bulunan Naharcı, özellikle Covid-19 geçirmiş yaşlılarda sağlığın korunması için düzenli hekim kontrolünün önem taşıdığını söyledi.

Naharcı, “Uzun dönemde özellikle Covid-19 geçirmiş olan yaşlı bireylerde ölüm oranlarının artış göstermesi, bu grubun düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini göstermiştir. Çünkü, Covid-19’un kronik hastalıkları alevlendirebileceği, akciğer atardamarında kan basıncı artışı ve kanser gelişime yatkınlığı artırabileceği veya mevcut kanserin ilerlemesini hızlandırabileceği öngörülmektedir.” uyarısında bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ

24 saat

24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri